Печки на дрва

ТАРА 6 kW

Камин на дрва -Тара

Цена 10,890.00 ден.

АЛФА 55 ТЕРМО 5kw

Шпорет на дрва - АЛФА 55 ЕК-550 Термо 2 5kw

Цена 12,590.00 ден.

АЛФА 55 Делукс

Шпорет на дрва - Алфа 55 Делукс 2

Цена 12,990.00 ден.

РЕГУЛАР 46 Термо 2 5kw

Шпорет на дрва - Регулар 46 Термо 2 5kw

Цена 16,190.00 ден.

РЕГУЛАР 46 Елегант 2Р 5kw

Шпорет на дрва - Регулар 46 Елегант 2Р 5kw

Цена 17,390.00 ден.

РЕГУЛАР 46 ДЕЛУКС 2 5kw

Шпорет на дрва - Регулар 46 Делукс 2 Шатиран 5kw

Цена 17,690.00 ден.

АЛФА 70 ФАВОРИТ

Шпорет на дрва - Алфа 70 Фаворит 7kw

Цена 27,190.00 ден.

АЛФА 90Х ФАВОРИТ 8kw

Шпорет на дрва - Алфа 90х Фаворит

Цена 30,590.00 ден.

АЛФА 90Х ДОМИНАНТ 8kw

Шпорет на дрва - Алфа 90х Доминант 8kw

Цена 31,190.00 ден.