Печки на дрва

ТАРА 6 kW

Камин на дрва -Тара

Цена 15,790.00 ден.

АЛФА 55 ТЕРМО 5kw

Шпорет на дрва - АЛФА 55 ЕК-550 Термо 2 5kw

Цена 20,790.00 ден.

АЛФА 55 Делукс

Шпорет на дрва - Алфа 55 Делукс 2

Цена 21,290.00 ден.

РЕГУЛАР 46 Елегант 2Р 5kw

Шпорет на дрва - Регулар 46 Елегант 2Р 5kw

Цена 25,690.00 ден.

РЕГУЛАР 46 ДЕЛУКС 2 5kw

Шпорет на дрва - Регулар 46 Делукс 2 Шатиран 5kw

Цена 26,090.00 ден.

АЛФА 70 ФАВОРИТ

Шпорет на дрва - Алфа 70 Фаворит 7kw

Цена 38,490.00 ден.

АЛФА 90Х ФАВОРИТ 8kw

Шпорет на дрва - Алфа 90х Фаворит

Цена 43,190.00 ден.

АЛФА 90Х ДОМИНАНТ 8kw

Шпорет на дрва - Алфа 90х Доминант 8kw

Цена 44,190.00 ден.

АЛФА 70 ДОМИНАНТ 7kw

Шпорет на дрва - Алфа 70 Доминант 7kw

Цена 39,990.00 ден.