Пелети програма

ЛУКА 12

Воздушна печка на пелети - Лука 12

Цена 67,890.00 ден.

ЛУКА Р

Воздушна печка на пелети - Лука Р

Цена 45,590.00 ден.

ДИНО 27

Печка за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 101,490.00 ден.

АЛФА 90 ПЕЛЕТ

Печка на пелети - Алфа 90

Цена 71,690.00 ден.

ЛУКА

Воздушна печка на пелети - Лука

Цена 48,790.00 ден.

ДИНО 17

Печка за централно греење на пелети - Дино

Цена 92,690.00 ден.

КОМО 15

Печка за централно греење на пелети - Комо 15

Цена 84,290.00 ден.

КОМО 21

Печка за централно греење на пелети - Комо

Цена 87,490.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 93,490.00 ден.


  • 1
  • 2