Пелети програма

ЛУКА 12

Воздушна печка на пелети - Лука 12

Цена 82,190.00 ден.

ЛУКА Р

Воздушна печка на пелети - Лука Р

Цена 57,890.00 ден.

ДИНО 27

Печка за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 127,590.00 ден.

АЛФА 90 ПЕЛЕТ

Печка на пелети - Алфа 90

Цена 94,090.00 ден.

ЛУКА

Воздушна печка на пелети - Лука

Цена 62,090.00 ден.

ДИНО 17

Печка за централно греење на пелети - Дино

Цена 116,690.00 ден.

КОМО 15

Печка за централно греење на пелети - Комо 15

Цена 106,090.00 ден.

КОМО 21

Печка за централно греење на пелети - Комо

Цена 109,090.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 114,390.00 ден.


  • 1
  • 2