Шпорети на пелети

АЛФА 90 ПЕЛЕТ

Печка на пелети - Алфа 90

Цена 94,090.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 20 ПЕЛЕТ

Шпорет за централно греење на пелети - Алфа Терм 20 Пелет

Цена 114,790.00 ден.