Печки на пелети

ДИНО 27

Печка за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 101,490.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 93,490.00 ден.

ГРАНДЕ 37

Котел на пелети- Гранде 37

Цена 132,790.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 32

Котел на пелети - Комо Компакт 32

Цена 130,690.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 37

Котел на пелети - Комо Компакт 37

Цена 137,790.00 ден.

ГРАНДЕ 28

Котел на пелети- Гранде

Цена 119,290.00 ден.

КОМО 12

Печка за централно греење на пелети - Комо 12

Цена 81,190.00 ден.