Централно греење

АЛФА ТЕРМ 35

Печка за централно греење - Алфа Терм 35

Цена 74,890.00 ден.

ДИНО 27

Печка за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 116,990.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 27

Печка за централно греење - Алфа Терм 27

Цена 65,090.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 20

Печка за централно греење - Алфа Терм 20

Цена 58,590.00 ден.

АЛФА 90Х Е Фаворит 13 kw

Печка за централно греење - Алфа 90 Х Е Фаворит

Цена 49,390.00 ден.

АЛФА 70 Е Фаворит 13 kw

Печка за централно греење - Алфа 70 Е Фаворит

Цена 44,590.00 ден.

ПАОЛО

Цена 55,890.00 ден.

ЦЕНТРАЛ 23

Модерна печка и камин за централно греење - Централ 23.

Цена 41,990.00 ден.

ВУД 25

Модерен котел на дрва за централно греење.

Цена 48,790.00 ден.


  • 1
  • 2