Сервис

АЛФА ПЛАМ СЕРВИС

Овластен и специјализиран сервис за производите на Алфа Плам на територијата на Р.Македонија.

Професионално обучениот и посветен тим на сервисери заедно со административна поддршка,магацински простор за резервни делови, маркет и располагање со секој резервен дел од комплетниот асортиман во секое време како и теренските возила овозможуваат Алфа Плам на Македонскиот пазар да се афирмира како бренд-лидер во својот домен на стопанисување.

Покрај теренското сервисирање и едукација во гарантниот рок, вршиме продажба на резервни делови како и одржување на производите од комплетниот програм на Алфа Плам и надвор од гарантниот период на производот. Со купување на било кој производ од пелетниот програм на Алфа Плам нашиот сервис Ви обезбедува бесплатно прво пуштање на печката, а воедно и едукација и обука за користење на истата.

За сите информации и техничка поддршка на располагање Ви стои нашиот професионален сервисен тим, односно 17 договорни сервиси низ Македонија, професионално обучени да ги сервисираат производите на Алфа Плам.

ДОГОВОРЕНИ СЕРВИСИ НА АЛФА ПЛАМ ЗА МАКЕДОНИЈА

Р.Б ФИРМА МЕСТО ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
1 ГРАНЕКСПОРТ Скопје
Тетово
Гостивар
Лазар

Горан

 

02 3176 185

2 ЏИВИ Гевгелија
Дојран
Валандово
Негорци
Богданци
Трајче 076 424 883
3 СТАТЕРМ Куманово
Пробиштип
Кратово
Св.Николе
Јовица 078 520 913
4 ЕВРОТЕХНИКА Кавадарци
Неготино
Д.Капија
Градско
Александар 078 248 782
5 АЛФ-ТЕРМ Ресен Пеце 075 304 434
6 ТЕРМОИНЖИЊЕРИНГ Радовиш Аце 071 984 849
7 ВИТАНОВА Струмица
Радовиш
Ѓорѓи 071 302 012
8 КАЛИНА СТИЛ Битола
Демир Хисар
Дејан 070 257 897
9 ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА Прилеп
Кривогаштани
Долнени
Дамјан 075 480 572
10 ТЕРМО АКВА Струга
Охрид
Дебар
Омер 070 329 104
11 ТУФЕК КОМЕРЦ Кичево
Мак.Брод
Таип 070 223 021
12 ВИЗИЈА ТАБС Штип Зоран 078 304 626
13 ЕКО ХОТ Кочани
Виница
Сашко 078 284 867
14 ЕУРОТИМ Делчево
Берово
Пехчево
Мак.Каме
Драган 075 457 340
15 ДАНО ББС Крива Паланка Сашо 071 396 386
16 РЕ-ЛЕ БРОКЕР Крушево Горан 071 391 935
17 ЛУБНЕТ Велес Петре 070 315 096
18 БФМ Тетово Раим 078 295 485