Во период од 01.04.2023 до 31.05.2023 компанијата Алфа Плам организира aкција во која секој потрошувач добива.

Право на учество имаат сите граѓани на Република С. Македонија кои во наведениот период ќе купат производ од брендот Алфа Плам, односно за кои се однесува акцијата. Производи кои се вкучени во акцијата се печки на пелет дувалки Лука , Лука Р , Лука С, Лука 12 како и печки за етажно греење на пелет Комо12/15/21,Комо Компакт 15/23/32/37 Дино 27, Гранде 28/37/37Lux. Можете да стекнете право на учество во акцијата при самото купување на некој наведените производи кај Вашиот локален Алфа Плам дилер

Подарок:

* За купување на еден од моделите Лука, Лука Р, Лука С, Лука 12 добивате подарок 20 вреќи пелет со ЕН Плус сетртификат.

** За купување на еден од моделите Комо12/15/21,Комо Компакт
15/23/32/37 Дино 27, Гранде 28/37/37Lux добивате подарок 40 вреќи пелет со ЕН Плус сертификат.

Остави Одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *