• Добредојдовте
    Основната дејност на АЛФА ПЛАМ е производство на грејни тела на пелет, цврсто, течно и гасно гориво, шпорети на струја, како и комбинација на струја-гас.
  • Производите на АЛФА ПЛАМ првенствено се наменети за употреба во домаќинствата.
  • По обем на производство, пласман и квалитет АЛФА ПЛАМ претставува лидер во производството на грејни тела во Србија и Југоистична Европа.
  • Алфа Плам се поставува во редот на топ 3 најголеми проиводители во Европа!

ЕКОЛОШКА СВЕСТ

Биомасата е еден од обновливите извори на енергија затоа што се произведува од живи организми. eco-awareness
Главната предност на биомасата како обновлив извор на енергија е во тоа што може да се произведува на било кое место на планетата.

Дрво – се користи како извор на енергија за греење и приготвување храна од почетокот на човековото постоење. Дрвото се смета за неутрален носач на енергија затоа што при негова експлатација ослободува минимално количевство на CO2 – еднакво на она што се апсорбира во процесот на фотосинтеза.

Пелети – е гориво прoизведено од дрвна маса без додаток на хемикалии и се апсолутно безбедни за човековото здравје и околина. Пелетите имаат многу висока калориска моќ – до 5,4 Kwh/kg. Основните предности на пелетите се: 1)Висока енергетска искористеност, 2) Едноставни за складирање, транспорт и употреба, 3) При согорување оставаат минимална количина пепел.


НАЈНОВИ ВЕСТИ

Погледнете ги сите новости