Пелети програма

ЛУКА 12

Воздушна печка на пелети - Лука 12

Цена 65,000.00 ден.

ЛУКА Р

Воздушна печка на пелети - Лука Р

Цена 43,200.00 ден.

ДИНО 27

Печка за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 102,400.00 ден.

АЛФА 90 ПЕЛЕТ

Печка на пелети - Алфа 90

Цена 72,990.00 ден.

ЛУКА

Воздушна печка на пелети - Лука

Цена 46,300.00 ден.

ДИНО

Печка за централно греење на пелети - Дино

Цена 96,400.00 ден.

КОМО 15

Печка за централно греење на пелети - Комо 15

Цена 77,800.00 ден.

КОМО 21

Печка за централно греење на пелети - Комо

Цена 81,600.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 90,200.00 ден.


  • 1
  • 2