Бојлери на пелети

ДИНО 27

Печка за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 102,400.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 90,200.00 ден.

ГРАНДЕ 37

Котел на пелети- Гранде 37

Цена 123,800.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 32

Котел на пелети - Комо Компакт 32

Цена 120,700.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 37

Котел на пелети - Комо Компакт 37

Цена 127,200.00 ден.

ГРАНДЕ 28

Котел на пелети- Гранде

Цена 115,100.00 ден.