Шпорети за централно греење

ДИНО 27

Печка за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 97,500.00 ден.

ДИНО

Печка за централно греење на пелети - Дино

Цена 89,000.00 ден.

КОМО 15

Печка за централно греење на пелети - Комо 15

Цена 80,200.00 ден.

КОМО 21

Печка за централно греење на пелети - Комо

Цена 84,000.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 89,900.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 20 ПЕЛЕТ

Шпорет за централно греење на пелети - Алфа Терм 20 Пелет

Цена 85,800.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 32

Котел на пелети - Комо Компакт 32

Цена 124,300.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 37

Котел на пелети - Комо Компакт 37

Цена 131,000.00 ден.